Produkte von Çizgi Kitabevi Yayınları

Çizgi Kitabevi Yayınları
Filter schließen
 
von bis
1 von 4
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Sosyoloji Divanı Dergisi Yıl 1 Sayı 1 Ocak Haziran 2013 Taşra Fragmanları
Sosyoloji Divanı Dergisi Yıl 1 Sayı 1 Ocak...
14,99 € *
Viral Reklamcılık
Viral Reklamcılık
Kanadalı iletişim bilimci McLuhan; kitle iletişim araçlarının insanlar üzerindeki etkilerini gözlemlemiş, elektronik kitle iletişim araçlarının kültürü hemen hemen her noktaya yayarak dünyanın global bir köye dönüşeceği fikrini öne...
8,99 € *
Ayın Öteki Yüzü
Ayın Öteki Yüzü
Paul Auster, eserlerinde kendine has yorumuyla kurguyu, üstkurmacayı ve metinler arası geçişleri ustalıkla işleyen çağdaş bir Amerikalı yazardır. Cervantes'ten, Hemingway'e kadar birçok mihenk taşı sayılan yazardan edebi yansımalar...
9,99 € *
Sanat Tarihi Yazıları
Sanat Tarihi Yazıları
Son Dönem Osmanlı Mimarlığında Cami Süslemeciliğine Taşradan Bir Örnek: Çankırı/Ilgaz İlçesi Gaziler Köyü Camii | Ahmet Ali Bayhan Ulus Markalaşması ve Destinasyon Pazarlamasında Sanat Tarihi Faktörü: Türkiye Örneği | Ahmet Türkmen...
19,99 € *
Tarihi Metin Çalışmalarında Usul Birinci Kitap
Tarihi Metin Çalışmalarında Usul Birinci Kitap
Bu kitap “yazma eserlerle ilgili bilgiler” ve “eski metinleri inceleme (metin tenkidi) konularını ayrıntılı şekilde ele almakta ve öncelikle şu sorulara cevap vermek amacını gütmektedir: 1- Arap alfabesi ile yazılmış eski bir metni...
14,99 € *
İnsani Diplomasi
İnsani Diplomasi
21. yüzyıl küresel sisteminde hızı, niteliği ve niceliği giderek yükselen uluslararası etkileşim, devletlerin ve toplumların birbirleri ile her zamankinden daha fazla temas etmesini, daha yoğun ve çok boyutlu ilişkiler kurmasını...
11,99 € *
Erasmus'un İzinde
Erasmus'un İzinde
Erasmus’un İzinde’de Ali Soybelli, Avrupa gezilerini, tuttuğu notları, anılarını sunuyor okuyucularına. Hem rehber hem anı hem zevkle okuyacağınız bu seyahatnameyi okuduğunuzda siz de gitmek isteyeceksiniz oralara. Belki hemen bir...
9,99 € *
Harput'ta Dini Mimari
Harput'ta Dini Mimari
Elazığ şehrinin kökenini oluşturan ve tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Harput, son derece önemli tarihi kalıntılara ve eserlere sahiptir. Harput, tarihi süreç içerisinde Çubukoğulları, Artukoğulları, Selçuklular,...
8,99 € *
Tarih Felsefesinde Nedensellik Sorunsalı
Tarih Felsefesinde Nedensellik Sorunsalı
Tarihsel varlık alanı kategoriler zenginliği taşır. Anorganik, organik ve psişik varlık alanlarından tarihsel alana uzanan ve yeniden biçimlenen bu kategoriler; zaman-mekan'a karşılık tarihsel üç boyutluluk ve yöresel-kültürel pathos,...
16,99 € *
İletişimin Derin Sularında
İletişimin Derin Sularında
“Görünmez Kaza” dediğimiz olguların hemen ilk sırasında hiç kuşku yok ki “İletişim Kazaları” yer alır… Başımıza geldiği, daha doğrusu farkına vardığımız zaman işin işten geçmiş olduğu kazalardır “İletişim Kazaları.” Hattâ çoğu zaman geri...
8,99 € *
Bedeni Kurgulamak
Bedeni Kurgulamak
Türkiye'de İslamcılık üzerine hayli yazıldı, tartışıldı ve önemli bir külliyat dikkatlere sunuldu. Elbette bir konu üzerine bunca tartışmanın yapıldığı bir ortamda birçok sabitenin oluşması da kaçınılmazdır. Sabitelerin çoğaldığı bir...
14,99 € *
Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı
Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı
Değer Bilinçlendirme; - Özgündür, - Yereldir, - Nettir, - Pratiktir, - Kanıtlanmıştır, - Tutarlıdır, - Yararlıdır. Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı değerin nasıl anlaşılması ve değer eğitiminde hangi adımların atılması gerektiğini ele...
10,99 € *
Türkiyede Felsefenin Yüzyılı
Türkiyede Felsefenin Yüzyılı
TÜRKİYE’DE FELSEFENİN YÜZYILI: ÖNCELER, ŞİMDİLER, SONRALAR Türkiye’de Felsefe Tercümelerinin Yüzyılı: ‘Sokrat Eczanesi’nden ‘Eflâtun Külliyatı’na | Birdal Akar Osmanlı Felsefe Çalışmaları Hakkında Ali Utku ile Söyleşi | Sadık Erol Er...
14,99 € *
Biçemler ve Uygulamalı Öğretimi
Biçemler ve Uygulamalı Öğretimi
Sözcüklerle oynamak, sözcüklerin değişik kullanım olanaklarını ve bırakabilecekleri farklı etkileri görmek biçemler yoluyla yapılmaktadır. Bir yazarın ya da şairin ne demek istediği, neyi nasıl anlattığı ve anlatmak istediği, o yazarın...
11,99 € *
İslami Hareketler Yol Ayrımında
İslami Hareketler Yol Ayrımında
Bu Kitap; bir dönemin sonunu anlatıyor, yeni bir dönemin başlangıcına dair ipuçları ve işaretler sunuyor. 2011 yılı ve sonrasında 'Arap Baharı coğrafyası' İslami hareketlerin yükselişine tanık oldu. Bu dönemde İslami hareketler...
8,99 € *
Güzelin Güncelliği
Güzelin Güncelliği
Güzelin Güncelligi, Gadamer’in 1974’te Salzburg’da verdii ve sonradan gözden geçirdigi konferanslarina dayanir. Düsünür, burada öncelikle sanatin temellerini arastirir ve bunu da “oyun“ gücüne ait dürtülerde bulur. Ikinci kavram “sembol“...
8,99 € *
İslam Hukuku Denemeleri 1
İslam Hukuku Denemeleri 1
İslâm hukuku ilk dönemlerden itibaren günümüze gelinceye kadar gerek zaman ve mekân gerekse çevre faktörüne bağlı olarak hükümlerin değişebileceği ilkesi etrafından bir takım tartışmalar ortaya çıkmıştır. Hiç kuşkusuz bu tartışmalar...
8,99 € *
İslam Hukuku Denemeleri 2
İslam Hukuku Denemeleri 2
İslâm hukuku ilk dönemlerden itibaren günümüze gelinceye kadar gerek zaman ve mekân gerekse çevre faktörüne bağlı olarak hükümlerin değişebileceği ilkesi etrafından bir takım tartışmalar ortaya çıkmıştır. Hiç kuşkusuz bu tartışmalar...
8,99 € *
Katherine Mansfieldin Kısa Öykülerinde Kadın İmgesi ve Karakter Betimlemeleri
Katherine Mansfieldin Kısa Öykülerinde Kadın...
Yirminci yüzyılın önde gelen kadın öykü yazarlarından Katherine Mansfield kısa öyküleriyle adını sadece İngiliz Edebiyatı'na değil, dünya edebiyatına da başarıyla yazdırmış ve kısa öyküleri içinde yaşadığı toplumun sorunlarını ortaya...
16,69 € *
Örgütlerde Mobbing ve Siber Zorbalık
Örgütlerde Mobbing ve Siber Zorbalık
Mobbing olgusu, kurban olarak seçilen bireyin psikolojik dünyasını yağmalayarak kişiliğini, özgüvenini, benliğini yok etmeyi hedefler. Neden başınıza böyle bir şeyin geldiğinin cevabını aramak, kendinize haksızlık olur. Zorba, kurban...
8,99 € *
Tekkedeki İktidar
Tekkedeki İktidar
-Osmanlı toplumunda tekkede toplanan sosyo-politik iktidarın mahiyeti nedir? -Devlet açısından makbul görülen post ve şeyhin karakteristik özellikleri nelerdir? -Tekke iktidarı üzerinden zaman zaman meşâyih ile bürokrasi, yerel unsurlar...
9,99 € *
Günümüz Arenasında Bir Sosyal Bilimci
Günümüz Arenasında Bir Sosyal Bilimci
Her toplumun, kendine özgü Standart Büyük Kültürü vardır... Türk toplumunun da, benzer nitelikte yapısal değerler sistemi şu anda ön plandadır. Öyle ki; Doğu ve Güneydoğu yöremiz, etnisiti kimliğimiz, kabile-aşiret yapıları, inanç ve...
9,99 € *
Sümerlerden Günümüze Eğitim
Sümerlerden Günümüze Eğitim
“Erkin devamini saglayabilmek için gerektiginde toplumu egitim yoluyla benliginden koparmak, hakikatten uzaklastirmak ve bilgisiz birakmak iktidarlarin en önemli görevi olabilir mi?“ sorusu felsefesi bir anlam derinligi tasimayabilir....
16,99 € *
Televizyonla Yetişmek
Televizyonla Yetişmek
Televizyonu ortalamadan çok fazla seyreden bir gencin, en çok seyredilen zaman diliminin en üçte birinin fiziksel, sözel ve psikolojik siddet sahneleriyle dolu oldugundan hareketle o yasa gelinceye kadar çok fazla siddete maruz kaldigi...
9,99 € *
Konya Atatürk Evi
Konya Atatürk Evi
Konya Atatürk üzesi, Konyalilara Büyük Önder Atatürk’ün hediyesidir. O’nun Konya ve Konyali’ya verdigi önemi hepimiz biliriz ve Konya için söyledikleri, “Konya benim dedelerimin öz vatanidir“ Konya, asirlardan beri tüten bir nurun ocagi,...
13,99 € *
Yenibahçeli Şükrü Beyin Hatıraları
Yenibahçeli Şükrü Beyin Hatıraları
Yenibahçeli Sükrü Bey’in hatiralari, Milli mücadele dönemine ait en önemli referanslardan biridir. Istanbul’dan Anadolu’ya silah ve mühimmatin kaçirilmasi, Mustafa Kemal Pasa’nin Anadolu’da görev almasi, Ismet Pasa’nin Anadolu’ya...
13,99 € *
İslam Hukukunda İnsan Hakları ve Eşitlik
İslam Hukukunda İnsan Hakları ve Eşitlik
Günümüz Türkiye’sinin sorunlarini çözerek açilim siyasetini saglayacak degerlerin beslenecegi kaynak insanca yasamayi garanti eden insan haklari olgusudur. Cumhuriyet’ten bu yana ülkenin en büyük sorunu etnik degil demokratik...
16,99 € *
Huzur ı Akl ü Fende Maddiyyun Meslek i Dalaleti
Huzur ı Akl ü Fende Maddiyyun Meslek i Dalaleti
On dokuzuncu yüzyilda, Almanya’da Hegel’le doruga çikan Alman idealizmine çok yönlü muhalefetin bir parçasi ve Fransiz klasik materyalizminin pozivitst mahiyetteki bir uzantisi olarak ortaya çikan Feuerbach sonrasi materyalizmin ya da...
10,99 € *
Ben Neyim
Ben Neyim
“Malumdur ki, Avrupa’da “materyalistler“ denilen garip bir hikmet erbabi gittikçe çogaliyor. Hikmetteki garabet, dogurdugu sonuçlar hakkinda saskin bakislari davet ediyor. Zira bu hikmet bütün tabiiyati da maneviyati da körü körüne...
8,99 € *
Madde ve Kuvvet
Madde ve Kuvvet
“Madde ve Kuvvet’in okuruna su hususu simdiden haber vermek isteriz ki, bu kitapta söz konusu olan din, Islam dini degil, Hristiyanliktir, hatta Hristiyanligin tahrif edilmis seklidir. Yazar ancak bu mantiksiz sekli ele alarak...
16,99 € *
Kısa Anlatı Türleri ve Öğretimi
Kısa Anlatı Türleri ve Öğretimi
Ögrencilerden “Yasasin bugün edebiyat dersi var“ ifadesi duyulmak isteniyorsa, geleneksel yöntemlerle edebiyat dersi islemekten vazgeçilmelidir. Edebiyat dersine zaten mesafeli olan ögrenciye metni dagitip, okutup, sonra da metnin...
13,99 € *
Roman İncelemesine Giriş
Roman İncelemesine Giriş
12,99 € *
Eğitimde ve Türkçe Öğretiminde Edebi Sanatlar
Eğitimde ve Türkçe Öğretiminde Edebi Sanatlar
Bu eser Egitim Fakülteleri 1. ve 2. kademe Ilkögretim Türkçe Ögretmenligi, Sosyal Bilgiler Ögretmenligi ve Sinif Ögretmenligi bölümleri için hazirlanmistir. Bilgi çagi olarak ilan edilen iki binli yillarin egitime getirdigi yeni bakis...
12,99 € *
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
“Bilim öncesi düzeyde, yanlis teorilerimizle birlikte yok olur, ayiklaniriz; yanlis teorilerimizle birlikte biz de ortadan kalkariz. Bilimsel düzeyde ise, kendimiz sistemli bir biçimde yanlis teorilerimizi ayiklamaya çalisiriz; bizim...
14,99 € *
Bohçadaki Kanaviçe
Bohçadaki Kanaviçe
Çocuklar hakikati bilmeden oyun olarak oynarlar. Yetiskinler onu acisiyla tatlisiyla yasarlar. Hatta bazen sonuçlarini bile bile... Hayat kendini tekrarlar bu oyunlarin içinde. Bazen bizimle bazen baskalariyla. Bunu biliriz bilmesine de...
7,99 € *
Antalyanın Kara Günleri
Antalyanın Kara Günleri
Tarih arastirmacilari nedendir bilinmez, yerel basina önem vermezler. Oysa ki, sayfalarinda çogu kez hiç tahmin edemeyeceginiz önemde degerlere rastlayabilirsiniz. 6-7 Eylül 1955 olaylarinin yerel basindaki yansimalarini incelerken...
8,99 € *
Folklor ve Metinlerarasılık
Folklor ve Metinlerarasılık
Yaziya dökülüp metinlestirildikleri andan baslayarak sözlü gelenegin ürünleri bir yeniden kurgulama nesnesi durumuna gelirler. Degisik dönemlerde sanatçilar, yazarlar söz konusu suya da bu folklorik bir ürünü yeni baglamlarda biçimsel,...
11,99 € *
Sözümün Canı Var
Sözümün Canı Var
“Sözümün cani var“, Azerbaycan Türkçesinde bir deyimdir. Bu deyim konusmada verilen bilginin özünü kastetmektedir. Ama deyimi dogrudan anlamiyla ele aldigimizda dilin, sözün bir cani oldugunun vurgulandigini görüyoruz. Günümüzde eski...
12,99 € *
Diyarbakır Vilayetinde Ermeniler ve Ermeni Olayları
Diyarbakır Vilayetinde Ermeniler ve Ermeni...
XIX. yüzyilin son çeyreginde ve I. Dünya Savasi esnasinda Ermenilere ne oldugu hakkindaki tartisma uzun yillardir devam etmektedir. Bu tartisma, son yillarda bir takim devletler tarafindan siyaset konusu yapilmakta ve parlamentolara...
14,99 € *
Babek Bir Direnişci
Babek Bir Direnişci
Babek isyaniyla Abbasilerin bir daha istikrar saglayamamasi bu isyan sirasindaki maddi harcamadan öte yarim milyon insan kaybedilmesi sonraki yillarda degisik bölgelerde ortaya çikacak isyan hareketlerine de örnek teskil ederek islam...
8,99 € *
Reklam Fotoğrafçılığı
Reklam Fotoğrafçılığı
Reklam fotografçiligi adli bu kitap reklam ve reklam fotografçiligina dair temel ve en gerekli bilgileri içermekte olup, bir reklamin ve reklam fotografinin etkinligi için nelerin gerektigini anlasilir bir dille anlatmaktadir. Bu kitap,...
16,99 € *
Ulusal Marşlar ve Kimlikler
Ulusal Marşlar ve Kimlikler
Ulusal marslar çogu zaman yasal bir unsur olarak günümüz toplum ve devletlerinin ayrilmaz bir parçasidir. Çalismada ulusal mars kavrami öncelikle genel bir bakis açisindan ele alinmistir. Daha sonra özellikle Istiklal Marsimiz örneginde...
8,99 € *
Şeyh Safi Buyruğu
Şeyh Safi Buyruğu
12,99 € *
Batıda Devlet ve Çocuk
Batıda Devlet ve Çocuk
8,99 € *
Özne 19. Kitap
Özne 19. Kitap
9,99 € *
Ebul Ala El Maarri
Ebul Ala El Maarri
"Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozoflarin ortaya çiktigi dönemde Avrupa'da Hiristiyanligin gücünü yitirdigi ve insanlar arasinda fikir kargasasi meydana geldigi, bunun sonucu olarak da ilim ve bilginin olaganüstü ilerledigi...
9,99 € *
Kamus ı Felsefe Istılahatı Mecmu'ası
Kamus ı Felsefe Istılahatı Mecmu'ası
"Felsefe gurubu basta olmak üzere sanat, fen ve teknik bilimlere ait terimlerin kültür dünyamizda nasil karsilanabilecegi ve tanimlanabilecegi meselesi, Tanzimat sonrasi dönemde Osmanli-Islâm kültür dünyasinda entelektüel alanm temel...
11,99 € *
Sistematik Aile Sosyolojisi
Sistematik Aile Sosyolojisi
Sistematik Aile Sosyolojisi, aileyi klasik sosyolojinin yaklasimina uygun olarak kurumsal çerçevede ele alan bir eserdir. Ailenin kurumsal bir çerçevesini çizmekte, tabiri caizse metin bir disiplinin anatomisini vermektedir. Hemen...
16,99 € *
1 von 4
Zuletzt angesehen