Produkte von Hiperlink Yayınları

Hiperlink Yayınları
Filter schließen
 
von bis
1 von 3
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Başarı ve Motivasyon
Başarı ve Motivasyon
“Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez.” Bizim hedefimiz ne? Nereye ulaşmak istiyoruz? Bu hedefe giderken gerekli araştırmayı yaptık mı? Altyapısını hazırladık mı? Bunlar başarıda son derece önemlidir. Başarı konusu,...
10,99 € *
Türkiye'de Dijital Kültürel Miras Ürünlerine Açık Erişim
Türkiye'de Dijital Kültürel Miras Ürünlerine...
Kendi ürettiği kültüre koşulsuz erişemeyen geçmişinden bihaber toplumlar, hafızasını kaybetmiş ve bilişsel gelişimi dış öğretilere mahkûm bireylerden farksızdır. Kültürel mirasa isteyen herkesin, engelsiz bir biçimde erişimi kültürel...
10,99 € *
Divan Şiiri İncelemeleri ve Hocam Amil Çelebioğlu İçin Yazdıklarım
Divan Şiiri İncelemeleri ve Hocam Amil...
“Dîvan şiirinin gerçek hayatla yakından ilgisi olduğu yapılan bir çok ciddî tahlil ve şerh çalışmasıyla ortaya konulmuş bulunmaktadır. Dîvan şiirine kaynaklık eden malzemenin Kur’ân-ı Kerîm’den hadislere, peygamber kıssalarından evliyâ...
19,99 € *
Tarihi Aksaray Evleri
Tarihi Aksaray Evleri
Anadolu coğrafyasının en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Aksaray, farklı medeniyet dönemlerine ait mimari miras ile zengin bir kültürel yapıya sahiptir. Kentin kültürel mirasının önemli bir bölümünü oluşturan sivil mimarlık...
16,99 € *
Resmed Resimlerle Edebiyat
Resmed Resimlerle Edebiyat
RESMED yani “Resimlerle Edebiyat” adlı çalışmamız; LYS çağındaki sözel ve eşit ağırlık öğrencilerimiz başta olmak üzere; KPSS, ÖABT, idarecilik, kariyer, uzmanlık vb. her türlü sınava giren yetişkinlere hitap ettiği gibi görsel hafıza...
16,99 € *
Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme ve Dijital Koruma Politikaları
Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme ve...
Bellek kurumları olarak nitelendirilen kütüphaneler, arşivler ve müzeler, 1990’lı yıllardan itibaren dermelerindeki kültürel miras ürünlerinin dijitalleştirilmesi ve dijital ortamda korunmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirmektedir....
9,99 € *
Arayış Teodise
Arayış Teodise
İnsanın kendinden yola çıkarakilahî olana yürümesini ve böylecevaroluşun en derin anlamlarınadoğru yaptığı hikemî seyahatiniele alan Arayış Teodiseromanı, yalnız Doğu Edebiyatınadeğil, tercüme edildiği takdirdeBatı Edebiyatına da...
12,99 € *
Toplumun ABC'si
Toplumun ABC'si
Batılı toplumbilimciler, hangi amaçla kuramlarını geliştirmektedir? Bu kuramların ekonomik geri kalmış ülkelere bire bir aktarılmasının bilimsel mantığı nerededir? İnsanlık tarihi boyunca toplumsal düzenlerin nitelikleri nedir? İçinde...
16,99 € *
1983 93 Yılları Arasında Türk Siyasal Hayatında Anavatan Partisi ve Turgut Özalın Partideki Rolü
1983 93 Yılları Arasında Türk Siyasal Hayatında...
Türkiye’de siyasal partilerde liderler, gerek parti kuruluşunda karizmasıyla ilgi odağı olup kadroyu oluşturma aşamasında, gerek partinin ilerleyen süreçlerde siyasal etkinliğinde oldukça ön plana çıkmaktadır. Bu durum Türkiye’de bahsi...
8,99 € *
Türkiyede Kütüphanecilik Alanında Faaliyet Gösteren Derneklerde Yönetim Katılım ve Seçim Süreci
Türkiyede Kütüphanecilik Alanında Faaliyet...
Toplumun gelişiminde önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluşlarının hayatın içinde birçok soruna değinilmesi, verimli ve kalıcı çözüm getirilmesi, toplum içinde dayanışma, sorumluluk ve güven oluşturulması gibi önemli değerlerin...
8,99 € *
Bilgi ve Belge Çalışmaları Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama
Bilgi ve Belge Çalışmaları Özel Arşivlerde...
Bilgi ve belge yönetimi; her gün zenginleşen, yenilenen, sınırları çok geniş ve çalışması çok keyifli bir alan. Lisans öğretiminden sonra mesleğe atılanlar, zaman içinde bilgilerini arttırarak, daha önce karşılaşmadıkları sorunlara yeni...
16,69 € *
Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine  ve Hizmetlerine Etkileri
Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve...
Binlerce yıllık bir evrim sürecinin ardından bugüne ulaşan insanoğluna bu uzun soluklu, renkli ve bir o kadar da güçlüklerle dolu serüveninde kesintisiz eşlik eden aktörlerden biri de bilgidir. Bu süreçte bilgi, bireyin temel...
15,99 € *
Mardin Ortaçağ Anıtları ve Yapım Teknikleri
Mardin Ortaçağ Anıtları ve Yapım Teknikleri
Artuklu Beyliği’ne başkentlik yapmış Mardin’de Ortaçağ’dan günümüze kadar farklı onarımlarla kısmen korunarak gelebilmiş anıtsal eserler bulunmaktadır. Mardin Ulu Cami, Şehidiye Medresesi, Zinciriye Medresesi ve Kasımiye Medresesi bu...
16,99 € *
Geçmişten Günümüze Kürt Siyasi Hareketi
Geçmişten Günümüze Kürt Siyasi Hareketi
“Kürt kökenli isyanlar” “terör ve benzeri olaylar” anlatılırken, taraf olan olmayan herkes bu yaklaşımları “Kürt meselesi/sorunu” olarak nitelendirmişlerdir. Oysa kitabı okuduğunuzda da anlaşılacağı gibi, tüm bu eylemlerin sonucunun...
14,99 € *
1916 Yılı Osmanlı Nüfus İstatistik Cetveli
1916 Yılı Osmanlı Nüfus İstatistik Cetveli
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan itibaren idari, askeri ve mali maksatlarla ülke nüfusuna dair çeşitli kayıtların tutulmaya başlanmıştır. Ancak Osmanlı’da modern diyebileceğimiz sayım ve kayıt sistemi ilk olarak 20. yüzyılın...
14,99 € *
Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar
Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar
Kuram (teori) kavramı Yunanca “görmek” anlamına gelmektedir; bilmek, kavramak, anlamak olarak da düşünülebilir. Kuram kavramlarla uğraşır, onları üretir ve onlarla ilerler, konuşur. Evrene, dünyaya, topluma ve insana dair gerçeği...
16,99 € *
Defne Yapraklar Dil Kültür ve Edebiyat Yazıları
Defne Yapraklar Dil Kültür ve Edebiyat Yazıları
Bu kitabımda yer alan yazılar, akademik hayata başlamadan önce, bir kısmını da akademik hayatım süresince yazdığım, hiçbir ilmî iddiası olmayan yazılardır. Kitabımın son kısmında “Özel Gün Konuşmaları” başlığı altında yer alanlar ise,...
13,99 € *
Türkçe Çeviriler Bibliyografyası Dünya Edebiyatından Çeviriler
Türkçe Çeviriler Bibliyografyası Dünya...
Çeviri faaliyeti, 18. yüzyılda Osmanlı Devletinin batılılaşması ve modernleşmesinde önemli bir yere sahipti. Bu amaca yönelik olarak çeviri eylemi, Osmanlı döneminde aydınlanma çağındaki fikirlerin yayılması ile birlikte siyasal ve...
52,00 € *
Bireysel Kalite
Bireysel Kalite
Ürün odaklı veya iş merkezli çalışma hayatından; birey merkezli üretime geçişi formüle etmiştir. “Maksimum müşteri tatminini sağlayarak müşteri sadakatini güçlendirmek” yeni satış stratejisidir ve kurumsallaşma bu yönde biçimlenmektedir....
13,99 € *
Türkiye'de Laiklik ve AK Parti'nin Laiklik Anlayışı
Türkiye'de Laiklik ve AK Parti'nin Laiklik...
Cumhuriyet Türkiye’sinde hakkında en fazla konuşulan problem alanlarından biri din ve politika ilişkisidir. Bu tartışmaların odağını da, “laiklik” ilkesinin anlamı ve Türkiye’ye özgü pratiği oluşturmaktadır. Türkiye’de 3 Kasım 2002...
10,99 € *
Türkiyedeki Suriyeliler İç İçe Geçişler ve Karşılaşmalar
Türkiyedeki Suriyeliler İç İçe Geçişler ve...
Suriye’de 2011 yılından itibaren başlayan iç karışıklıklar ve çatışmalar, Türkiye’yi tarihinde görülmedik bir göç olgusuyla karşı karşıya bıraktı. Kitlesel göçler, Türkiye’de sosyal, siyasal, ekonomik, demografik ve kültürel alanda...
8,99 € *
Örgütsel İletişim
Örgütsel İletişim
Günümüzde iletişim pek çok konunun kapsamı içerisinde bulunmakta, neredeyse pek çok konunun açıklanmasında iletişim olgu ve süreci anahtar öğe rolünü oynamaktadır. Toplumsal yapının dinamiklerinden olan kurum ve kuruluşların işleyişinde...
14,99 € *
John Deweyde Deneyim ve Sanat
John Deweyde Deneyim ve Sanat
Pragmatist felsefenin temsilcilerinden olan John Dewey, Türkiye’de özellikle eğitim felsefesi ile ilgili düşünceleriyle tanınmıştır, bu nedenle Dewey hakkında yapılan çalışmalar da büyük ölçüde onun eğitim anlayışı üzerine olmuştur. Bu...
62,00 € *
Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve  Yenilikçi Yaklaşımlar
Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve...
Çalışma ortamlarımız ve sosyal yaşantımız değişiyor. Bilgi kaynaklarımıza, bilginin hizmete sunulduğu sistemlere ve teknoloji uygulamalarına her geçen gün yeni boyutlar ekleniyor. Bu süreç bizi sürekli dinamik ve yaratıcı olmaya...
14,99 € *
KKTC Üniversiteleri Tez Bibliyografyası   GAÜ DAÜ LAÜ YDÜ
KKTC Üniversiteleri Tez Bibliyografyası GAÜ...
Bu çalışma, KKTC’de yer alan DAÜ, YDÜ, LAÜ ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde; kuruluşlarından 2016 yılı başına kadar Kıbrıs ile ilgili yapılmış, lisans, master ve doktora tezlerinin dökümü tespit edilmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında...
52,00 € *
Türkiye'nin Gençlik Politikaları
Türkiye'nin Gençlik Politikaları
Ülkemizin daha güçlü ve müreffeh bir ülke olması için bu ülkenin gençlerine büyük görevler düşüyor. Alanında uzman, teknolojik gelişmelere açık, üretimin önemini kavramış, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek zorundayız....
12,00 € *
AB Tarım Politikaları Açısından Türk Tarımında Katılımcı Bir Model Önerisi Tigem Örneği
AB Tarım Politikaları Açısından Türk Tarımında...
AB Tarım Politikaları Açısından Türk Tarımında Katılımcı Bir Model Önerisi: TİGEM Örneği, İnönü Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda hazırlanan Doktora Tezinden doğmuş bir kitaptır. Cumhuriyet dönemi tarım...
16,99 € *
Akıcı Arapça Konuşman İçin 30 Adım
Akıcı Arapça Konuşman İçin 30 Adım
20 seneyi aşkın eğitimcilik tecrübesiyle Karabük Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Essemman, lisans eğitimini Hadis-i Şerif İlmi üzerine yaptı. Daha sonra Arap dili ve edebiyatı alanında doktorasını veren yazar, TÖMER C1...
11,99 € *
Son Büyük Savunma Çanakkalede İslam Coğrafyasından Şehitler
Son Büyük Savunma Çanakkalede İslam...
Çanakkale muharebeleri, Birinci Dünya Harbi’nin başlangıcı, cereyanı ve sonuçları itibariyle en önemli safhalarından olmuştur. Bu savaşlarda, dünyanın o dönem için en güçlü ordusu ve donanmasına sahip İngiltere, Fransa ve...
52,00 € *
Uzlaştırma Sınava Hazırlık Kitabı
Uzlaştırma Sınava Hazırlık Kitabı
Uzlaştırma (Sınava Hazırlık Kitabı) adlı bu ortak çalışma, Adalet Bakanlığı’nca ilk defa yaptırılacak olan uzlaştırmacı sınavına girecek olan uzlaştırmacı adaylarının, sınavda ihtiyaç duyacakları ölçüdeki bilgiye derli toplu olarak...
13,99 € *
Yeni Başlayanlar İçin Homeopati ve Homeopatik İlk Yardım
Yeni Başlayanlar İçin Homeopati ve Homeopatik...
Homeopati, ucuz, etkili, dogal bir tedavi metodudur. Pek çok hastalik için ve kaza gibi, yaralanma gibi acil durumlarda güvenle kullanilabilir. Dogru uygulandiginda yan etkisi yoktur. Homeopatik bir tedavinin ardindan sadece tek bir...
24,99 € *
Manuel Terapi
Manuel Terapi
Bu kitap benim tekniklerimi okuyuculara aktarmak ve izah etmek amaciyla yazilmistir. Kitabin içerisinde konuyla iliskili temel anatomi ve biyomekani gibi konulara yer verilebilirdi ancak bu temel bilgiler, kitabin hedef kitlesi olan...
52,00 € *
Türkiye'nin Yakın Dönem Ekonomik Krizleri 1994 2001 2008
Türkiye'nin Yakın Dönem Ekonomik Krizleri 1994...
Bu kitap genel olarak Türkiye ekonomisinin yakin dönemde yasadigi krizleri analiz etmektedir. Iç dinamikler sonucu meydana gelen 1994 ve 2001 krizlerinin yayi sira dis dinamiklerin etkisiyle meydana gelen ve Türkiye ekonomisini etkileyen...
11,99 € *
Türk Beşikdevri Basmalarında Yazma Kitap Geleneğinin Etkileri ve İçkapağın Gelişimi
Türk Beşikdevri Basmalarında Yazma Kitap...
Toplumlarin düsünsel ve kültürel kesiflerini insanliga kazandirmalari medeniyet olgusunu olusturmaktadir. Kitaplar ve kütüphaneler medeniyetin toplumun geneline yayginlasmasinda ve sonraki nesillere aktarilabilmesinde çok önemli araçlar...
16,99 € *
Bilişim ve...
Bilişim ve...
Teknoloji ve bilginin birlikte kullanilmasi sonucu ortaya çikan bilisim kavrami, yeni medya çaginda önemini arttirmis, internet ve bilgisayar sistemleri araciligiyla doruk noktasina ulasmistir. Bilgi toplumunun olusmasiyla birlikte...
16,99 € *
Araştırmanın Yazılması ve Sunumu
Araştırmanın Yazılması ve Sunumu
Bilimsel ya da toplumsal bir arastirma ne kadar iyi hazirlanir ve uygulanir olursa olsun, yazilmadikça, kagida dökülmedikçe bir anlami yoktur. Bir arastirmanin sonuçlarinin yazilmasi ya da raporlastirilmasi, onu toplumla bulusturur;...
9,99 € *
Şizofreni İçin Sosyal Beceri Eğitimi
Şizofreni İçin Sosyal Beceri Eğitimi
En güncel kavram ve klinik uygulamalari birlestiren, yeniden gözden geçirilmis bu kilavuzun genisletilmis ikinci baskisi, öncekine göre daha kullanislidir. Bölüm 1’de terapistler ve rehberler, bireylerin mevcut becerilerini adim adim...
62,00 € *
Zamane Şıkları Biçare
Zamane Şıkları Biçare
Alafranga ve Alaturka... Tanzimat'tan bu yana biri bize diğeri Batı'ya ait iki farklı dünyayı tanımlayan iki kelime. Batılılaşma serüvenimizi belki en iyi tanımlayan bu kelimeler üzerinden çok sey yazıldı ve söylendi. Elinizde tuttuğunuz...
9,99 € *
İnsan İnsan İçinde Ana Akım ve Eleştirel Sosyal Psikoloji
İnsan İnsan İçinde Ana Akım ve Eleştirel Sosyal...
Psikolojideki giris kitaplarinda elestirel yaklasimla ana akimi bir arada karsilastirmali ortaya sermek, yenilerde denenmeye basladi. Türkiye'de sosyal psikolojide bu tarzi ilk olarak daha önceki bir kitabimda denemistim. Elinizdeki bu...
14,99 € *
Lojistik Notları
Lojistik Notları
Ahmet CORA'nin "Lojistik Notlari" adli kitabi raflardaki yerini aldi. Daha önce sektörel dergilerde ve internet sitelerinde özgün yazilariyla adina rastladigimiz CORA, bu ilk kitabinda yer verdigi hem teknik bilgi, hem de fikir ve...
9,99 € *
Edebiyat ve Film Edebiyat Bilimi Yaklaşımıyla Film Çözümlemesine Giriş
Edebiyat ve Film Edebiyat Bilimi Yaklaşımıyla...
Bu çalisma, bir filmi öznel degerlendirmenin ötesine geçecek biçimde anlamak isteyen edebiyat bilimcilere, edebiyat bilimi ögrenimi görenlere ve edebiyattaki anlatim araçlarina iliskin bilgilerinden hareketle film çözümlemek isteyenlere...
16,99 € *
Söylem Araştırmaları
Söylem Araştırmaları
Bir önceki Söylem Çalismalari kitabini takiple bu kitapta da yine genç arkadaslarla konusma ve söylem analizi yelpazesinin Türkiye’deki çalisma örneklerini bir araya getirdik. Eylemin sözü belirlemesi dilegi ile. Sibel Arkonaç
13,99 € *
Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde Stratejik İletişim Yönetimi
Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde Stratejik...
"Hayatin her alaninda iletisim, hangi türden olursa olsun ve hangi araçlarla yapilirsa yapilsin gittikçe önem kazanan bir konudur. Özelde aile bireyleriyle, çevremizdeki insanlarla, çalisma arkadaslarimizla genelde ise toplumla iletisime...
13,99 € *
Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir Önerileri
Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri ve...
Bilgi ve kültür merkezleri olan müzeler, kütüphaneler ve arsivler geçmisten gelecege tasinan toplumsal bellek kurumlaridir. Elinizdeki eserin konusu olan, müze saray niteligindeki Beylerbeyi Sarayi da gerek yapisal özelligi, gerekse...
19,99 € *
Binbir Gece Masallarında Kitap ve Kütüphane Motifi
Binbir Gece Masallarında Kitap ve Kütüphane Motifi
Binbir Gece Masalları gerek Batı gerekse Doğu toplumlarında yüzyıllar boyunca büyük ilgi gören ve okuma kültürleri üzerinde etkisi tartışılmaz olan eşsiz eserler arasında yer almaktadır. Okuduklarında ya da dinlediklerinde her iki...
10,99 € *
Çeviribilim Paradigmaları 2 Çeviri Seçkisi
Çeviribilim Paradigmaları 2 Çeviri Seçkisi
"Çeviribilimin Paradigmaları" adlı çeviri seçkisi serisinin başlıca amacı, çeviribilim konusunda Almanca'da yayımlanan önemli makaleleri Türkçe'ye kazandırarak, bu alanda bilimsel bir söylem ve kavram dünyasının Türkçe'de de...
16,99 € *
Kıbrısta Nacak Cumhuriyet Çatışması 1960 1962
Kıbrısta Nacak Cumhuriyet Çatışması 1960 1962
16 Ağustos 1960 tarihinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk toplumuyla Rumların birlikte yaşama esasına dayanmaktaydı. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne kadar adada yayın yapan Kıbrıs Türk gazetelerinin milli bir söylem çerçevesinde mücadele...
19,99 € *
Dil ve Folklor Malzemesi Olarak Şeriye Sicilleri
Dil ve Folklor Malzemesi Olarak Şeriye Sicilleri
Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan insanoğlunu etkileyen birçok etken vardır. Bunları sadece belirli alanlara sıkışmış etkenler olarak düşündüğümüzde, insanoğlunun hayatını çözümlemeye yönelik yanlış sonuçlara ulaşılması...
24,99 € *
1 von 3
Zuletzt angesehen